مخزن نگهداری(دپو) استیل

ساخت این مخزن به شکل های عمودی و افقی و مخروطی و عایق انجام می شود .
مخزن نگهداری دپو استیل

مخزن نگهداری دپو استیل

ظرفیت این مخازن متفاوت می باشند و گاها تا ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب هم می رسد.اولین گام در ارتباط با ساخت و طراحی مخزن استیل به دست آوردن اطلات کافی در مورد نوع سیال،میزان حجم مورد نیاز ،کاربرد مخزن و فضای سایت پروژه می باشد.اگر بخواهیم نوع و جنس استیل را برای ساخت مخازن تعیین کنیم باید باید نوع سیال و مواد نگهداری شده را قرار است در مخزن ذخیره نماییم در نظر بگیریم.