مخزن شیر سرد کن استیل

شیر سردکن صنعتی دستگاهی است که برای تازه نگه داشتن شیر خام از آن استفاده می شود و در دامداری ها، لبنیاتی ها، کارخانه های بستنی مورد استفاده قرار می گیرد.
شیر سرد کن

شیر سرد کن استیل

استفاده روزانه شیر و محصولات لبنی در دنیای امروز نیازی غیر قابل انکار به صنعت دامداری و دامپروری و تولیدات وابسته به آن می باشد. وابستگی تولید انواع محصولات لبنی، اول به شیر خام و سپس به تغییرات و عملیاتی خواهد بود که سطح کیفیت و سلامت این محصولات را افزایش می دهد.