مخزن خلع استیل

مخازن استیل ضد زنگ هستند. بنابراین از طول عمر بالایی برخوردارند.
مخزن خلع

مخزن خلع استیل

برای نگه داری ایم مخازن بهتر است هر چند وقت یک بار آن را به طور کامل تخلیه کرد و با پارچه ای تمیز داخل آن را خوب تمیز و خشک کرد و بعدا آن را مجدد پر کنید. باید به باد داشته باشید که آن ها را در معرض حلال فولاد قرار نداد زیرا باعث خوردگی و از بین رفتن مخزن خواهد شد. در ضمن یکی دیگر از روش های نگه داری از مخزن ها دفن نکردن آن در زمین است. چنان چه مخزنی دچار آسیب شد نباید آن را با جوشکاری ترمیم کرد این اقدام سبب می شود ترکیبات عناصر آن بهم بریزد.