مخزن تک جداره،دوجداره و … استیل

مخزن استیل، یکی از انواع مخازن فلزی می باشد که در مقابل خوردگی و زنگ زدگی مقاوم است و جهت ساخت بدنه آن از ورق استیل استفاده می شود. این مخازن در صنایع غذایی، تولید محصولات لبنی، تولید عرقیات گیاهی، صنایع دارو سازی، صنایع اتمی و … مورد استفاده قرار می گیرند.
مخزن تکجداره و دو جداره استیل

مخزن تک جداره و دو جداره و... استیل

مخازن استیل در شکل های مختلفی تولید می شوند که هر کدام از این اشکال بر اساس نوع نیاز خریدار و طراحی مهندسان، تولید می شود. شکل های هندسی این مخازن به صورت استوانه ای، مکعبی، هرمی، کروی و مخروطی می باشد.