مخزن استنلس استیل

مخزن استیل به طور معمول به شکل مخزن استوانه ای، مخروطی، مکعبی، کروی و یا در صورت درخواست مشتری به صورت ترکیبی از این مدلها  ساخته می شود. البته باید توجه داشته باشیم اولین پارامتر در طراحی و ساخت مخازن استنلس استیل میزان حجم و شکل مخزن می باشد.
مخزن استنلس استیل

مخزن استنلس استیل

مخزن استیل ، منبع یا تانکری تولید شده از جنس استیل اعم از ۳۰۰ یا استیل نگیر ، ۳۰۴ ، ۳۱۶ و یا ۳۱۶L و یا حتی استیل سری ۴۰۰ می باشد که جهت نگهداری و یا حمل مواد با اهمیت چه از جنبه دارویی و غذایی و چه از جنبه شیمیایی و اسیدیته مورد استفاده قرار میگیرد.

مخزن استیل به طور معمول به شکل مخزن استوانه ای، مخروطی، مکعبی، کروی و یا در صورت درخواست مشتری به صورت ترکیبی از این مدلها  ساخته می شود. البته باید توجه داشته باشیم اولین پارامتر در طراحی و ساخت مخازن استنلس استیل میزان حجم و شکل مخزن می باشد.

حجم تانکر یا منبع با توجه به نوع کاربری می تواند مشخص گردد و باتوجه به شکل هندسی مخزن میتوان قطر، ارتفاع و شکل کف مخزن که تخت یا مخروطی باشد را مشخص نمود. به خاطر اینکه بتوانیم در مقابل انتقال حرارت مخازن را حفاظت کنیم و یا اینکه انتقال حرارت را بر روی مخازن استیل انجام دهیم از مخازن دوجداره استیل و سه جداره استیل استفاده می نماییم .