دستگاه درام استیل

زمانی که قصد راه اندازی یک آشپزخانه صنعتی را دارید، باید پیش از آن برای خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی اقدام کرده و انتخابی هوشمندانه و کاملا مطابق بر نیازها در این خصوص داشته باشید.
درام استیل

درام استیل

یکی از مهمترین چالش های  دارندگان هنگ درام خوردگی و زنگ زدگی ساز (ببینید) در هوای مرطوب است. علیرغم ظهور روغن های حفاظتی ، بازهم نگرانی هایی در این ارتباط وجود دارد و جنس هنگ درام می تواند تعیین کننده باشد. مخصوصا اگر هوای منطقه ای که هنگ درام در آن استفاده می شود مثل شمال ایران مرطوب هم باشد.